למידה מבוססת פרויקטים ישראל

5 Units Minimum Score: 0
Min Score: 0 By:

בסדרה זו הלומדים יבחרו נושא הקשור לישראל ויעצבו משחק דיגיטלי על פי נתונים שיאספו בנושא הקשור לישראל ועל פי מחוון. בסדרה זו הלומדים יבחרו נושא הקשור לישראל ויעצבו משחק דיגיטלי על פי נתונים שיאספו... view more

Course created by:
0 / 5 Units
Score: 0
  • Loading...

    Score:
    Min Score:

Units Minimum Score:
Age: Created:Course GoalsCourse created by:

Congrats!

Yogev Shelly

You have finished the course Phoenics world with a score of 100!