עברית מסביב לעולם Ivrit Misaviv LaOlam

תוכנית היברידית חדשה להוראת השפה העברית ללומדים העושים את צעדיהם הראשונים בעברית.