,   Ages All ages

הכותל המערבי
נחמן מטמין פתק בכותל המערבי
ילדים מספרים ירושלים
פעילות אינטראקטיבית למורים ותלמידים בישראל וברחבי העולם
הפעילות הופקה בשיתוף ״עולם שלם״ והמשרד לירושלים ומורשת
מרכז עולם שלם הוא מרכז חינוכי בינלאומי במטרה לחזק את הקשר בין ילדים ובני נוער בתפוצות לירושלים


Embed


Activity Content:

1. Reading
2. Video
3. Questions