,   Ages All ages

מנורת הזהב
שמחה מצאה את מנורת הזהב
ילדים מספרים ירושלים
פעילות אינטראקטיבית למורים ותלמידים בישראל וברחבי העולם
הפעילות הופקה בשיתוף ״עולם שלם״ והמשרד לירושלים ומורשת
מרכז עולם שלם הוא מרכז חינוכי בינלאומי במטרה לחזק את הקשר בין ילדים ובני נוער בתפוצות לירושלים


Embed


Activity Content:

1. Reading
2. Video
3. Questions