,   Ages 3-6

הגדה לזמן מפגש בגן


Embed


Activity Content:

1. Slide: הגדה 
של פסח
2. Slide: ביצה, מרור, זרוע, כרפס, חזרת, חרוסת
3. Slide: טובלים כרפס וביצה במי מלח
4. Soundboard
5. Soundboard: בפסח שותים ארבע כוסות יין, קדש, 2, 3, 4, 1
6. Soundboard: קדש
7. Slide
8. Soundboard: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
9. Soundboard: בלי ברכה
10. Soundboard: מוציא מצה
11. Soundboard
12. Slide: עבדים היינו, עתה בני חורין
13. Slide: חוצים את המצה 
ומחביאים את האפיקומן
14. Slide: אוכלים את האפיקומן
15. Slide: אוכלים יחד
16. Slide: ולסיום, זה הזמן
להנות משירי החג
17. Soundboard: שירי פסח, מה נשתנה?, דיינו, עבדים היינו, אחד מי יודע ?
18. Slide: משחקים
19. Slide: איפה האפיקומן?
20. Slide
21. Slide
22. Slide
23. Slide
24. Slide
25. Slide
26. Slide
27. Reading: איפה משה הקטן?
28. Slide: מלאו את הכוס של אליהו הנביא