,   Ages 11+

מחוברים שומרים על קשר- משחק 1
הופק בשיתוף עם ״עברית במרכז״
סדרת ״מחוברים״ מתאימה לתלמידים בגילאי חטיבה
IM הסדרה מתאימה לרמת

מירה אנגריסט ״עברית במרכז״


Embed


Activity Content:

1. Reading
2. Questions
3. Questions
4. Questions
5. Questions
6. Questions
7. Soundboard
8. Soundboard
9. Questions
10. Puzzle
11. Questions
12. Questions
13. Questions
14. Questions: מה קורה, הי מיכל, את רוצה להפגש כדי לסיים את הפרויקט?, מתי?, אני בודקת ומסמסת לך, בספריה
15. Soundboard
16. Soundboard
17. Questions
18. Reading


Play Next:

Smart Play