,   Ages 3-6

המעבר בין יום הזכרון ליום העצמאות יכול לגרום לרגשות מעורבים. בואו נדבר על זה יחד.

הפעילות מצטרף לפעילויות הרבות מבית היוצר של בית איזי שפירא. הפעילויות שלנו מתאימות לילדים עם יכולות שונות וגימלאים שונים. תהנו!


Embed


Activity Content:

1. Reading: יוֹם הַזִכָָּרוֹן
2. Soundboard: זוכרת, אני, אני, זוכר, יום, הזיכרון
3. Soundboard: ביום הזיכרון 
מדליקים נר זיכרון 
לזכרם
4. Soundboard: ביום הזיכרון 
מורידים את הדגל לחצי התורן
5. Questions: ביום הזיכרון 
יש צפירה
6. Reading: את יום הזיכרון מציינים 
לפני יום העצמאות
7. Questions
8. Questions: יום הזכרון, יום העצמאות
9. Reading
10. Reading: יום העצמאות הוא יום שמח
11. Reading: יום הזכרון הוא יום עצוב
12. Soundboard
13. Reading


Play Next:

Smart Play