,   Ages All ages

תרגול מילים ביחיד-רבים / יחידה-רבות. המיקוד הוא על כתיבה של שם העצם ברבים. מיועד לכיתה ז-ח. מבוסס על אוצר מילים ״יש ויש״


Embed


Activity Content:

1. Questions: רבים, יחיד
2. Puzzle: שולחנות, מחשבים, ביצים, לוחות, חלונות, מילים
3. Text Input
4. Text Input


Play Next:

Smart Play