,   Ages 3-6

חידות לחגי תשרי


Embed


Activity Content:

1. Slide: חידות חגי תשרי
2. Slide: חידה, הדבורים אוספות צוף מהפרחים 

ובכוורת מכינים אותי.

אני זהוב, מתוק וטעים.

מי אני ?
3. Slide: תשובה, דבש, רימון, דג
4. Slide: חידה, אני הוא פרי עגלגל חמוץ או מתוק.

צבעי אדום, צהוב או ירוק

מי אני ?
5. Slide: תשובה, תפוח, גזר, דגל
6. Slide: חידה, האנשים כותבים עליי באהבה 

ברכות לשנה טובה.

מי אני ?
7. Slide: תשובה, כרטיס ברכה, סוכה, שופר
8. Video
9. Slide: חידה, אני הוא פרי אדום וגדול.

על ראשי כתר מקסים

ובתוכי המון גרגרים מתוקים

מי אני ?
10. Slide: תשובה, דבש, רימון, דג
11. Slide: חידה, כשנושפים לתוכי אני משמיע קול חזק.

בבית הכנסת תוקעים בי 

ואני עשוי מקרן של איל
12. Slide: תשובה, שופר, מאזניים, פה
13. Video
14. Slide: חידה, בונים אותי במיוחד לקראת החג.

אני עשוי קירות ויש לי סכך נחמד.

הילדים מכינים לי קישוטים בשמחה.

מי אני?
15. Slide: תשובה, סוכה, 4 המינים, דג
16. Slide: חידה, אנחנו 4 חברים, זה לזה קשורים.

כל אחד מאיתנו מיוחד.

אותנו נוטלים בחג הסוכות

מי אנחנו?
17. Slide: תשובה, 4 המינים, דבש, נעלים
18. Video
19. Slide: חידה, אנחנו 4 חברים, זה לזה קשורים.

כל אחד מאיתנו מיוחד.

אותנו נוטלים בחג הסוכות

מי אנחנו?


Play Next:

Smart Play