,   Ages All ages

ישראל חוגגת 72 ואתם מעצבים לה משחק דיגיטלי במתנה
אישים ודמויות
מתאים ללמידה מבוססת פרויקטים
מתאים ללמידה עצמית
מתאים ל״כיתה הפוכה״
עברית בעברית


Embed


Activity Content:

1. Questions: אישים ודמויות, אישים ודמויות
2. Reading
3. Soundboard
4. Soundboard
5. Soundboard
6. Soundboard