,   Ages All ages

איזה כיף שחג פורים הגיע ואיתו סיפור מגילת אסתר. יש שתי אפשרויות להינות מהמגילה שלנו: בהקראה אוטומטית
או כסיפור אינטראקטיבי כך שכולם יוכלו להנות מהמגילה.

מאת צוות בית הספר לחינוך מיוחד ומרכז הטכנולוגי של בית איזי שפירא.


Embed


Activity Content:

1. Reading: מגילת אסתר
2. Soundboard: הקראה, אינטראקטיבי
3. Questions: מגילת אסתר
4. Soundboard: וַיְהִי בִּימֵי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ..., לפני הרבה שנים חי בשושן הבירה מלך ושמו אחשורוש. אחשורוש מָלַך על 127 מדינות, מהודו ועד כוש.
5. Soundboard: יום אחד, המלך עשה משתה וציווה להביא את ושתי אישתו. הוא רצה שכולם יראו כמה היא יפה.
6. Soundboard: כעס המלך אחשוורוש על ושתי וגרש אותה. 
רצה המלך מלכה חדשה.
7. Soundboard: באותם ימים, בעיר שושן, גר יהודי ושמו מרדכי. 
מרדכי היה דודה של אסתר. אסתר גרה בביתו של מרדכי, היא הייתה יפת תואר וטובת מראה.
8. Soundboard: המלך אחשורוש ציוה להביא 
אליו נשים מכל מדינות מלכותו. 
מי שהכי תמצא חן בעיני המלך
היא תהיה המלכה במקום ושתי.
9. Soundboard: המלך אחשוורוש בחר את אסתר מכל הנשים ושם כתר מלכות על ראשה.
10. Soundboard: למלך אחשוורוש היה שר ושמו המן. המן היה איש רשע מאוד. 
הוא ציווה על כל האנשים להשתחוות לו. רק מרדכי היהודי לא הסכים להשתחוות לו.
11. Soundboard: מרדכי שמע שהמן רוצה להרוג את היהודים.
 הלך לאסתר המלכה וסיפר לה.
12. Soundboard: בלילה נדדה שנתו של המלך אחשורוש , ולא יכל היה להירדם. שכב במיטה וקרא בספר הזכרונות.
13. Soundboard: בזכות ספר הזכרונות המלך אחשורוש גילה שפעם מרדכי היהודי הציל את חייו.
14. Soundboard: אחשוורוש ציווה את המן 
לעשות למרדכי היהודי 
את כל מה שהציע, כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ אֲשֶׁר 
הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרוֹ...
15. Soundboard: מאוחר יותר, אסתר המלכה עשתה משתה. היא הזמינה את המלך אחשורוש וגם את המן.
16. Soundboard: כעס המלך אחשוורוש וציווה לתלות את המן על העץ.
17. Soundboard: שמחו היהודים שהם ניצלו ומאז בכל שנה חוגגים את חג הפורים.
18. Reading: וַיְהִי בִּימֵי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ..., לפני הרבה שנים חי בשושן הבירה מלך ושמו אחשורוש. אחשורוש מָלַך על 127 מדינות, מהודו ועד כוש.
19. Reading: יום אחד, המלך עשה משתה וציווה להביא את ושתי אישתו. הוא רצה שכולם יראו כמה היא יפה. אבל ושתי לא הסכימה לבוא בשום אופן.
20. Reading: כעס המלך אחשוורוש על ושתי וגרש אותה. 
רצה המלך מלכה חדשה.
21. Reading: באותם ימים, בעיר שושן, גר יהודי ושמו מרדכי. 
מרדכי היה דודה של אסתר. אסתר גרה בביתו של מרדכי, היא הייתה יפת תואר וטובת מראה.
22. Reading: המלך אחשורוש ציוה להביא 
אליו נשים מכל מדינות מלכותו. 
מי שהכי תמצא חן בעיני המלך
היא תהיה המלכה במקום ושתי.
23. Reading: המלך אחשוורוש בחר את אסתר מכל הנשים ושם כתר מלכות על ראשה.
24. Reading: למלך אחשוורוש היה שר ושמו המן. המן היה איש רשע מאוד. 
הוא ציווה על כל האנשים להשתחוות לו. רק מרדכי היהודי לא הסכים להשתחוות לו. 
המן כעס ורצה להרוג את כל היהודים.
25. Reading: מרדכי שמע שהמן רוצה להרוג את היהודים.
הלך לאסתר המלכה וסיפר לה.
אסתר ביקשה ממרדכי שהוא וכל היהודים הנמצאים בשושן הבירה יצומו שלושה ימים והבטיחה שהיא תלך לדבר עם המלך.
26. Reading: בלילה נדדה שנתו של המלך אחשורוש , ולא יכל היה להירדם. שכב במיטה וקרא בספר הזכרונות.
27. Reading: בזכות ספר הזכרונות המלך אחשורוש גילה שפעם מרדכי היהודי הציל את חייו. הלך המלך להמן וביקש את עצתו, מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו?
28. Reading: המן הציע להלביש אותו בבגדי מלכות, להרכיב אותו על סוס בעיר, לשים כתר מלכות על ראשו ולקרוא בקול:, כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ אֲשֶׁר 
הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרוֹ..., וכך ציווה המלך אחשוורוש את המן לעשות למרדכי
29. Reading: מאוחר יותר, אסתר המלכה עשתה משתה. היא הזמינה את המלך אחשורוש וגם את המן. במשתה אסתר המלכה סיפרה למלך אחשוורוש שהמן מתכנן להרוג את כל היהודים.
30. Reading: כעס המלך אחשוורוש וציווה לתלות את המן על העץ.
31. Reading: שמחו היהודים שהם ניצלו ומאז בכל שנה חוגגים את חג הפורים.
32. Reading: ואכן, בכל שנה, בי״ד בחודש אדר, אנחנו חוגגים את חג הפורים. מתחפשים, שולחים משלוחי מנות, קוראים את מגילת אסתר ונהנים יחד.


Play Next:

Smart Play