,   Ages 6-8

חוגגים 68 למדינת ישראל ויוצאים לטייל ברחבי הארץ.
נגיע לאתרים מוכרים ונשמע משירי ארץ ישראל היפה

חג עצמאות שמח


Embed


Activity Content:

1. Reading: מדינת ישראל בת 68
2. Questions: בת כמה מדינת ישראל?, 68, 8
3. Questions
4. Soundboard
5. Soundboard
6. Soundboard
7. Soundboard
8. Soundboard
9. Soundboard
10. Soundboard
11. Soundboard
12. Soundboard


Play Next:

Smart Play