,   Ages 3-6

הוראת עברית. הקניית הפועל ה.י. ה בזמן עבר עם הגופים, אני, אתה, את
הקניית שמות של מקומות בעברית
הקניית תבנית לשון: ״איפה היית?״
הקניית תבנית לשון: ״הייתי ב״


Embed


Activity Content:

1. Questions
2. Questions
3. Questions
4. Questions
5. Questions
6. Questions
7. Questions
8. Questions
9. Questions
10. Questions
11. Questions
12. Questions
13. Questions
14. Questions
15. Questions
16. Questions
17. Questions
18. Questions
19. Questions
20. Questions
21. Questions
22. Questions
23. Questions
24. Questions
25. Questions
26. Questions
27. Questions
28. Questions
29. Questions
30. Questions
31. Questions


Play Next:

Smart Play