,   Ages 3-6

בואו נשמע את סיפור יציאת מצריים בצורה חוויתית ומעניינת . שיהיה חג שמח מהצוות של בית איזי שפירא


Embed


Activity Content:

1. Reading: סיפור יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים
2. Soundboard: בני ישראל יוצאים ממצרים ומתקרבים לכיוון ים סוף, שמחים ומאושרים
3. Soundboard: פרעה מתחרט ששלח את בני ישראל וקורא לחייליו שיחזירו את בני ישראל למצרים
4. Soundboard: המצרים מתקרבים לבני ישראל אך עמוד ענן מפריד ביניהם
5. Soundboard: בני ישראל רואים את המצרים אחריהם ואת ים סוף לפניהם ונתקפים בפחד
6. Soundboard: יש בעיה!
בני ישראל מתלבטים מה לעשות
7. Soundboard
8. Reading: נחשון בן עמינדב קפץ למים ובני ישראל אחריו
9. Soundboard: הים נבקע לשניים
בני ישראל עוברים בתוך הים והמים מהצדדים
10. Soundboard: המצרים רצים אחרי בני ישראל בתוך המים
11. Reading
12. Reading: המצרים טובעים בים ובני ישראל מגיעים לחוף בבטחה
13. Soundboard: בני ישראל עומדים על שפת הים ושרים את שירת הים
14. Reading: בפסח מצווה לספר את סיפור יציאת מצרים


Play Next:

Smart Play