,   Ages All ages

מגילת אסתר


Embed


Activity Content:

1. Soundboard: מגילת אסתר
2. Soundboard: וַיְהִי בִּימֵי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ.., המלך עשה משתה וציווה להביא את ושתי אישתו. הוא רצה שכולם יראו כמה היא יפה.
3. Soundboard: כעס המלך אחשוורוש על ושתי וגרש אותה. 
רצה המלך מלכה חדשה., אני רוצה מלכה חדשה!!
4. Soundboard: בעיר שושן גר יהודי ושמו מרדכי, דודה של אסתר. אסתר הייתה יפת תואר,טובת מראה וגרה בביתו של מרדכי.
5. Soundboard: המלך אחשוורוש אהב את אסתר מכל הנשים ושם כתר מלכות על ראשה.
6. Soundboard: למלך אחשוורוש שר ושמו המן. הוא היה איש רע מאוד. 
המן ציווה על כל האנשים להשתחוות לו ורק מרדכי לא השתחווה.
7. Soundboard: מרדכי שמע שהמן רוצה להרוג את היהודים ... הלך לאסתר המלכה וסיפר לה.
8. Reading: בלילה נדדה שנתו של המלך אחשורוש , ולא יכל היה להירדם. שכב במיטה וקרא בספר הזכרונות.
9. Soundboard
10. Reading
11. Soundboard: אסתר המלכה עשתה משתה.היא הזמינה את המלך אחשורוש ואת המן.
12. Reading: כעס המלך וציווה לתלות את המן על העץ.
13. Reading: מאז בכל שנה חוגגים היהודים את חג פורים שותים ושולחים משלוחי מנות.


Play Next:

Smart Play